mobirise.com Mobirise v2.8.6
Mobirise html5 site builder

WAAROM EEN FITTEST?

Doordat mensen in allerlei vormen en maten komen is het onwaarschijnlijk dat een bepaald type of grootte van een masker bij iedereen past. Hierdoor ontstaat een vergroot risico dat een adembeschermingsmiddel niet correct aansluit, wat leidt tot lekkages en onomkeerbare gezondheidseffecten. Daarnaast zijn er nieuwe normeringen die fittesten voorschrijven.

HET ONOMKEERBARE GEZONDHEIDSEFFECT

Wellicht de voornaamste groep stoffen dat voor gezondheidsproblemen en luchtverontreiniging zorgt is het zogenaamde fijn stof – een mengsel bestaande uit een groot aantal (chemische) deeltjes voortkomend uit antropogene en natuurlijke bronnen. Dit mengsel wordt vaak aangeduid met PMxx en staat voor ‘Particular Matter’. Het cijfer in de afkorting geeft de grootte van het stofdeeltje weer in micrometer (μ m), hieruit is echter niet op te maken wat de chemische samenstelling is van het fijn stof.

Een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt vast dat er geen veilige niveaus kunnen worden aangetoond waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof optreden. Met andere woorden, ook beneden de huidige grenswaarden voor fijn stof concentraties zullen gezondheidseffecten kunnen optreden.

Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging wordt voornamelijk gekoppeld aan levensduurverkorting ofwel vroegtijdige sterfte. De effecten zijn echter veel omvangrijker. Veelvoorkomende onomkeerbare gezondheidseffecten zijn verminderde longfuncties, verslechtering van luchtwegklachten, en aandoeningen m.b.t. het hart- en vaatstelsel. Dit leidt vervolgens tot een hoger verzuim van de werknemer.

Studies omtrent fijn stofdeeltjes verdelen luchtverontreiniging onder in drie groepen; deeltjes fijn stof kleiner dan 0,1 micrometer in diameter, stofdeeltjes tussen 0,1 en 2,5 micrometer, en stofdeeltjes tussen de 2,5 en 10 micrometer. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt de eerste twee categorieën als meest schadelijkst. Desondanks is er in diverse studies aangetoond dat stofdeeltjes groter dan 2,5 μ m wel degelijk een destructief effect heeft op de gezondheid. Ongeacht de grootte van het fijn stof, hebben kleinere deeltjes het meest negatieve effect. Omdat deze mogelijkerwijs in de bloedbaan terecht kunnen komen en daarmee het hart- en vaatstelsel direct blootstellen.

NEDERLANDSE WETGEVING

Enige tijd geleden is het besluit genomen dat de Europese CE-normering voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) en de (afwijkende) Amerikaanse NIOSH-normering samengevoegd zullen worden, wat zal leiden tot één nieuwe wereldwijde ISO-norm. De eerste productgroep die onder deze nieuwe ISO-normering zal vallen betreft adembescherming en zal een verplichte fittest voorschrijven – iets wat in de huidige CE-normering ontbreekt. De fittest wordt omschreven als zijnde identiek aan wat in Engeland middels additionele wetgeving van toepassing is. Daarbij wordt een fittest afgenomen door bekwaamde deskundigen die daarvoor specifieke opleidingen hebben gevolgd en certificering hebben ontvangen. Deze fittesten zullen bijdragen aan de zekerheid dat onvoldoende bescherming biedende en slecht passende maskers niet gebruikt worden op de werkplaats. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat 50% van alle gebruikte adembeschermingsmiddelen niet de bescherming biedt dat het zou moeten bieden, simpelweg omdat het niet de juiste pasvorm heeft.

HEEFT U EEN VRAAG?